Canton

Chengde

Chengdu

Datong

Dazu

Guilin

HongKong

Leshan

Pékin

Pingyao

Wutai Shan

X'ian

Yangshuo